ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto

 DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 11


  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 19.3.2021.


 27.3.2021.


 Terenski rad


 

Posloprimac

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MIPOS II“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS II“ tijekom 12 mjeseci (01.04.2021.-31.03.2022.)

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI
Broj traženih osoba: 53
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: da
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA
Žene zaposlene putem projekta MIPOS II će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

UVJETI:

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

U okviru rada na projektu žene pripadnice ciljane skupine imaju pravo pohađati stručni tečaj za kvalifikaciju dadilja (mora biti ispunjen uvjet da osoba ima završenu srednju školu) ili kuharica, završetkom kojeg im se dodjeljuje javna isprava o obrazovanju/osposobljenosti.

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS II“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U prijavi je kandidatkinja dužna naznačiti za kojeg partnera-poslodavca se prijavljuje.

Zainteresirane kandidatkinje za zaposlenje kod jednog od više partnera-poslodavaca (moguće se je opredijeliti za najviše dva potencijalna partnera psolodavca) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti partnere po redoslijedu interesa (npr. Preferirani poslodavac: 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, 2. Udruga invalida Bedekovčina).

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog
postupka kako slijedi:

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVEVNOG KRIŽA DONJA STUBICA


pisana zamolba: Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom “Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS II