Žene za pomoć u kući, MIPOS III.

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto

 DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 5


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 17.4.2023.


 15.6.2023.


 Terenski rad


 

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija B


 Nije važno


 Grad Zabok nositelj je projekta „MI POmažemo Starijima III vol. I“ (dalje: MIPOS III vol. I) koji se provodi u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“ u kojemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastupa u ulozi upravljačkog tijelae, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MI POmažemo Starijima III vol. I“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS III vol. I“ tijekom 6 mjeseci (1.5.2023.-31.10.2023.)

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

Broj traženih osoba: 30
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: da
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci

OPIS POSLOVA
Žene zaposlene putem projekta MIPOS III vol. I će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

UVJETI:
najviše završena škola: srednjoškolsko obrazovanje,
punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ciljana  skupina za zapošljavanje su žene  starije  od  50  godina,  žene  s invaliditetom,  žrtve  trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog  nasilja,  azilantice,  mlade  žene  koje  su  izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.
S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje radnog odnosa te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili presliku/kopiju):

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),
 • potvrdu od HZMO o ostvarenom stažu,
 • potvrdu od HZZ kojim osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini žena za zapošljavanje (nalaz, rješenje, uvjerenje, potvrda ili dr.).

Kandidatkinje će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS III vol. I“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U prijavi je kandidatkinja dužna naznačiti za kojeg partnera-poslodavca se prijavljuje.

Zainteresirane kandidatkinje za zaposlenje kod jednog od više partnera-poslodavaca dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti poslodavce po redoslijedu interesa za svoje zaposlenje (npr. Preferirani poslodavac: 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, 2. Udruga invalida Bedekovčina, 3. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica).

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog

postupka kako slijedi:
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok – 12 osoba,
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica – 11 osoba,
Udruga invalida Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina – 7 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS III vol. I“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.
O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVEVNOG KRIŽA DONJA STUBICA


 pisana zamolba: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok