Zaštita zdravlja

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica provodi različite programe i aktivnosti za zaštitu zdravlja. Zdravstvene aktivnosti su prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje članova Crvenog križa i drugih građana, a naročito djece i mladeži.
Provodi se rad na zdravstveno preventivnim aktivnostima za :
– ŠIRU JAVNOST I RIZIČNE KATEGORIJE
– MLADE- u vrtićima i školama te lokalnoj zajednici

BORBA PROTIV TBC-A

Najčešća zarazna bolest na svijetu, bolest koja odnosi 3 milijuna života godišnje, bolest koja je stara koliko i čovječanstvo i na kraju, bolest čija je incidencija u posljednje vrijeme porasla za 20% usprkos sve modernijoj medicini i znanosti, svakako zaslužuje našu pozornost.

U Tjednu borbe protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti ( 8-14.rujan) provode se aktivnosti skretanja pozornosti na opasnost zaraznih i virusnih bolesti. GD Crvenog križa Donja Stubica , u osnovnim školama i vrtićima organizira prezentacije ”Kako prati ruke”.
Cilj ove aktivnosti je upoznati najmlađe da se zdravlje čuva kroz osnovne i svakodnevne higijenske aktivnosti, te na važnost pravilnog pranja ruku.

PREVENCIJA BOLESTI I OVISNOSTI

Ovisnosti u našem društvu postaju sve veći problem, a upravo su mladi najugroženija skupina te se iz toga ukazala potreba proširivanja postojećih programa prevencije ovisnosti za mlade.
Značajne aktivnosti na području prevencije ovisnosti i upozoravanja javnosti na ovaj problem svake godine provode se intenzivnije u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv bolesti ovisnosti (15. studenog – 15. prosinca)

”HIGIJENA ZUBI”

U Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica provode se radionice higijene zubi, u osnovnim školama i vrtićima. Cilj radionica je ukazati djeci koliko je važna higijena zubi i da redovitom higijenom mogu spriječiti razvoj raznih bolesti.

SAVJETODAVNA KONTROLA KRVNOG TLAKA I ŠEĆERA U KRVI

Kontinuirano provođenje kontrole krvnog tlak i šećera u krvi koje se provode u prostorima udruga umirovljenika na području djelovanja GDCK D. Stubica, te u prostorima ureda GDCK D.Stubica, od strane patronažnih sestara te umirovljenih medicinskih sestara. Uz kontrolu krvnog tlak i šećera u krvi provode se i savjetodavne aktivnosti, a sve u svrhu prevencije i očuvanja zdravlja naših sugrađana.

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Trgovanje ljudima jedan je od najvećih zločina i u stalnom je porastu. Hrvatski
Crveni križ od 2005. godine provodi program pomoći i zaštite žrtava trgovanja
ljudima. Godinu dana kasnije pokrenut je i program prevencije trgovanja ljudima u
okviru kojega se organiziraju razne aktivnosti u svrhu podizanja razine svijesti o ovoj problematici. GDCK D. Stubica provodi edukativne radionice u školama i vrtićima.