Zaštita osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

„Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica“
adresa: Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica
e-mail: crveni.kriz.donja.stubica@kr.t-com.hr
telefon broj: 049/ 286-145
telefax broj: 049/ 288-011

Ostvarivanje prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Hrvatskom Crvenom križu Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica.

Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
Zahtjev za pristup osobnim podacima