VOLONTIRAJTE

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).

Vrste volontiranja

• Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida
• Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju
• Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama

Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima. Volonteri mogu biti i osobe mlađe od 18 godina. Također, maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u volonterske aktivnosti uz uvjete propisane Zakonom o volonterstvu NN 58/07 i 22/13.

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa razvrstavaju se u dvije kategorije: volonter specijalist i spontani volonter.

Volonter specijalist je osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.

Spontani volonter je osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja. Spontani volonteri nisu obvezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti.

Primjeri volonterskih programa u Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica:

• Prva pomoć
• Realistični prikaz ozljeda
• Prevencija trgovanja ljudima
• Istraživanje humanitarnog prava
• Humane vrednote
• Humanitarno-socijalni programi u zajednici
• Djelovanje u katastrofama
• Promicanje DDK
• Solidarnost na djelu i drugi programi solidarnosti