VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije

🗣 Pozivamo sve zainteresirane na građanske akcije koje će se održati u tri grada 👇 Tijekom akcija će se informirati građani/ke o postupanju u kriznim situacijama 💪
Projekt „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“ je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Mreže udruga Zagor.