[VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije]

[VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije]

✍️ danas smo održali/le 3. partnerski sastanak na kojem smo razgovarali/le o metodologiji pripreme za snimanje glavne scene videa o kriznim situacijama
👉 pratite nas, a uskoro će biti više informacija o samim smjernicama za građane/ke i volontere/ke o tome kako postupiti u kriznim situacijama 💪

Projekt provodimo uz naših 12 partnera- LAG Zagorje – SutlaGradsko društvo Crvenog križa ZabokGradsko društvo Crvenog križa Donja StubicaGradsko društvo Crvenog križa PregradaPregrada.infoMultimedijalni centar STUB – KLUBGrad Zabok – infoGrad PregradaGrad Donja StubicaDobrovoljno vatrogasno društvo ZabokDVD PregradaDvd Donja Stubica.
Projekt „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“ je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Mreže udruga Zagor.