Socijalno-humanitarne aktivnosti

Na području socijalno-humanitarnih aktivnosti djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica usmjereno je na:

– razvijanje i jačanje osjećaja humanosti i solidarnosti,
– senzibiliziranje javnosti za potrebe najugroženijih
– razvijanje i jačanje vaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe u potrebi kroz materijalnu i psihosocijalnu pomoć najugroženijim kategorijama građana
– razvijanje i poticanje volonterstva
– prikupljanje materijalnih sredstava za pružanje pomoći potrebitima

Sadržaji djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica u okviru socijalno-humanitarnih aktivnosti bazirani su na materijalnoj snazi društva, mogućnostima i na potrebama , a prvenstveno su usmjereni na zaštitu ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, suzbijanju bilo kojeg vida diskriminacije s jedne strane, te na provođenju programa pomoći u lokalnoj zajednici.

Provođenjem humanitarnih programa potiče se solidarnost i pomaganje, s ciljem senzibiliziranja javnosti s potrebitima, razvijanja osjećaja osjetljivosti i senzibilizacije za tuđe probleme .
Teži se jačanju materijalno-tehničkih osnova za djelovanje, radi zadovoljavanja potreba korisnika u materijalnoj pomoći i uslugama. Suradnjom sa socijalnim službama, lokalnom samoupravom te drugim udrugama teži se doprinijeti u brizi i rješavanju materijalnih i psiholoških potreba ugroženih skupina stanovništva.
Humanitarna pomoć osigurava se organiziranjem humanitarnih akcija, stalnim prikupljanjem, humanitarnim prilozima u kasice Crvenog križa, kroz sabirnu akciju ”Solidarnost na djelu” te partnerskim apliciranjem na fondove .
Humanitarna pomoć socijalno ugroženima pruža se kroz interventne pomoći, raspodjelom prehrambenih i higijenskih paketa, donacijama voća i slično.

Temeljem zakonskih propisa Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, osiguralo je status
– stalnog prikupljatelja humanitarne pomoći
-posrednika u donaciji hrane pri Ministarstvu poljoprivrede