Smjernice za postupanje u kriznim situacijama- Projekt „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

ℝℕℂ
Nakon 7 mjeseci rada i promišljanja što bi građanima/kama i volonterima/kama bilo korisno znati o kriznim situacijama, 13 partnera na projektu kreiralo je smjernice o postupanju u kriznim situacijama- pandemiji, potresu, požaru i poplavi.
✍️Osim navedenog, u smjernicama se nalaze i slikovne upute za niz situacija u kojima se možemo naći, a dobro je da smo pripremljeni; poput pružanja prve pomoći, prve pomoći kod rana, postupci oživljavanja odraslih i djece, upotreba vatrogasnog aparata, što sadrži komplet za izvanredne situacije i još mnogo toga!
ć , ć …
Preuzmi smjernice QR kodom ili na https://shorturl.at/bjL59
Projekt „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“ je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Mreže udruga Zagor.
Izvor: Mreža udruga Zagor