Rad s mladima i volonterima

MLADI

Program rada s mladima pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od njegovih zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, međusobno povezivanje i pripremilo ih se za ulazak u svijet odraslih. Mladi čine više od 70 posto od ukupnog broja volontera u Hrvatskom Crvenom križu i najsnažniji su temelj volonterskog djelovanja.

Rad mladih Hrvatskog Crvenog križa obnovljen je 1995. i obuhvaća sljedeće zadaće: odgoj za humanost, zdravstveni odgoj, razvijanje socijalne svijesti. Postavljene se zadaće postižu izobrazbom mladih na predavanjima i u radionicama Crvenog križa te provedbom naučenog u praksi i uključivanjem u volonterske aktivnosti.

Član mladih može biti svaka mlada osoba koja želi dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa, redovito plaća članarinu i prihvaća načela rada Crvenog križa.

Pri Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica djeluje Klub mladih koji mladima omogućuje kvalitetno provođenje slobodnog vremena uključivanjem u razne volonterske aktivnosti, a isto tako i druženja te stjecanje novih prijetaljstava.

VOLONTERI

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).
Vrste volontiranja
• Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida
• Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju
• Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama

Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima. Volonteri mogu biti i osobe mlađe od 18 godina. Također, maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u volonterske aktivnosti uz uvjete propisane Zakonom o volonterstvu NN 58/07 i 22/13.

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa razvrstavaju se u dvije kategorije: volonter specijalist i spontani volonter.

Volonter specijalist je osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.

Spontani volonter je osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja. Spontani volonteri nisu obvezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti.

Primjeri volonterskih programa u Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica:
• Prva pomoć
• Realistični prikaz ozljeda
• Prevencija trgovanja ljudima
• Istraživanje humanitarnog prava
• Humane vrednote
• Humanitarno-socijalni programi u zajednici
• Djelovanje u katastrofama
• Promicanje DDK
• Solidarnost na djelu i drugi programi solidarnosti