Prva pomoć

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći. Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu društva ima obvezu osposobljavanja stanovništva, ustrojavanja, organiziranja i opremanja ekipa za pružanje prve pomoći.

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika. Ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.
Prava pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Donja Stubica može se podijeliti na:
1. Osposobljavanje djece, mladeži i odraslih osoba za pružanje prve pomoći ,
a) Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći
Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.
b) Obuka prve pomoći za djecu u vrtićima, osnovnim školama i za mlade u srednjim školama
Osposobljavanje djece i mladih provodi se po vrtićima i školama u vidu prezentacija i naravno praktičnog dijela, gdje se djeci prikazuje kako sanirati povrede te postupak izvođenja reanimacije na lutki.
Sve osnovne i Srednja škola s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica opremljene su torbicama prve pomoći koje se redovito dopunjuju sanitetskim i ostalim potrebnim materijalom te priručnicima prve pomoći uz redovito ažuriranje s najnovijim doktrinama i pristupima pružanja prve pomoći.
U suradnji sa školama provedene su edukacije osposobljavanja učenika za pružanje prve pomoći, a provode ih liječnici, predavači, s licencom Hrvatskog Crvenog križa i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.
2. Tečajevi pružanja prve pomoći za vozače
Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.
3. Tečajevi prve pomoći na radu
Tečaj se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83). Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

NATJECANJA

a)Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
Od početka školske godine do ožujka traju pripreme i edukacija za natjecanje mladih Crvenog križa . Učenici prolaze edukaciju iz osnovnih znanja i vještina pružanja prve pomoći, te znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Natjecanje se odvija na tri razine i to gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a provjerava se teorijsko znanje o Pokretu Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći. Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazuje i na praktičnim radilištima s realistično prikazanim situacijama i ozljedama.
b) Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa ( za odrasle)
Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa održava se jednom godišnje, a obuhvaća provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći.

Cilj Nacionalnog natjecanja je unapređenje nacionalne doktrine prve pomoći, usklađivanje s europskim smjernicama te provjera primjene doktrine prve pomoći u edukaciji i praksi pružanja prve pomoći na području Republike Hrvatske.

SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI
Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći prilika je za isticanje važnosti prve pomoći na globalnoj razini kao humanog čina. Uključivanjem šire javnosti utječe se na promjene u razmišljanju o značaju prve pomoći u svakodnevnom životu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći zajednička je akcija svih društava HCK. Tim povodom organiziraju se različite aktivnosti s ciljem popularizacije prve pomoći i ukazivanja na važnost pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći.