Programi potpore u lokalnoj zajednici

Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije dobi, kroz prilagodbu programa, zaštitu ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, te suzbijanja bilo kojeg vida diskriminacije.
Analizom stanja, neposrednim iskustvom i razgovorom s različitim korisnicima zamjećujemo da postoje i kategorije ljudi koji zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe u materijalnom smislu, ali s druge strane postoje nezadovoljene psihološke potrebe, najčešće zbog osamljenosti, izolacije i narušenog socijalnog kontakta i/ili neprihvaćanja sredine u kojoj žive.
1.Program savjetodavnog tjednog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi
Program se provodi s ciljem da se osobama starije životne dobi, a koje su još relativno vitalne omogući razlog za izlazak iz kuće. Time se pazi na njihovo zdravlje, a i starije osobe međusobno se druže.
Program se kontinuirano provodi od 2004. :

– Donja Stubica: prostor Crvenog križa – jedanput tjedno ponedjeljak od 9 – 10 sati
– Gornja Stubica: prostor Udruge umirovljenika – jedanput tjedno ponedjeljak od 8-9 sati
– Oroslavje: prostor Udruge umirovljenika – dva puta mjesečno prva i treća srijeda u mjesecu od 10 – 11 sati
– Marija Bistrica: prostor Udruge umirovljenika– jedanput mjesečno (drugi petak u mjesecu) od 9-11 sati

2. Program usluga prijevoza, dostave i pratnje
Potreba za provođenjem se ukazala zbog sve većeg broja samačkih i slabo pokretnih osoba, koji su zbog raštrkanosti naselja i loše prometne povezanosti praktički izolirani od sjedišta
mjesta i ustanova. Program omogućuje starijim osobama lakši odlazak do liječnika i dr. institucija, a time onda pridonosi i kvaliteti te sigurnosti života.

3. Program ”Posudionica ortopedskih pomagala”
Posudionica je zamišljena kao mjesto gdje građani mogu raspoloživa ortopedska pomagala posuditi, ali i pokloniti kako bi ih GDCK D.Stubica proslijedio građanima kojima takva pomagala trebaju, kao potpora bolesnim sugrađanima i podrška njihovim obiteljima u njegovanju, uz posudbu bolesničkih kreveta, kolica, hodalica, pelena.