Program Pomoć u kući starijim osobama

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica provodi Program ”Pomoć u kući starijim osobama”, Ministarstva za demografiju , obitelj, mlade i socijalnu politiku, gdje pruža usluge pomoći u kući starijim osobama, i to:

a) financiranjem Ministarstva socijalne politike i mladih-temeljem izdatih rješenja Centra za socijalnu skrb
b) direktnim ugovaranjem usluga sa Gradskim društvom Crvenog križa Donja Stubica (korisnika,skrbnika i drugih zainteresiranih)
c) financiranje usluga od strane jedinice lokalne samouprave za određene korisnike

Pomoć u kući socijalna je usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb gore navedenim osobama ako su ispunili slijedeće uvjete:
– Nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
– Nema sklopljen ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
– Na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom.
– Nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
– Prihod samaca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kn.

Program usluga Pomoć u kući pruža se kroz aktivnosti:
– obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika ( nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, pranje i glačanje rublja u kući korisnika, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
– održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
– uređenje okućnice i drugih tehničkih poslova u domu korisnika (zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.