POSTANITE ČLAN

Dođite u Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica i postanite član.

Članstvo u u Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica je dobrovoljno, a član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi mogu biti:

• aktivni članovi,
• dobrovoljni davatelji krvi,
• mladi članovi,
• potporni (pomažući) i
• počasni članovi.

Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu Gdck Donja Stubica i plaćati članarinu.

Dobrovoljni darivatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Donja Stubica i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi.

Potporni (pomažući) članovi Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Crvenom križu u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Crvenog križa i Republike Hrvatske.

PRISTUPNICA za clana GDCK mladi
PRISTUPNICA za clana GDCK odrasli
Odluka o visini clanarine za 2019.