Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 2023.

Dana 2. listopada 2023. obilježili smo Međunarodni dan starijih osoba u suradnji s Dječjim vrtićem Bubamara Donja Stubica, patronažnim sestrama Doma zdravlja KZŽ ispostava Donja Stubica te Multimedijalnim centrom STUB-KLUB. Hvala svima koji su se uključili u obilježavanje.