KONTAKT

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA
Adresa: Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica
Tel: 049/ 286-145
Fax: 049/ 288-011
Mob: 098/ 250 403
E-mail: crveni.kriz.donja.stubica@kr.t-com.hr
Ravnateljica: Anica Breber-Kucelj