DONACIJE-COVID 19!!!

Novčane donacije moguće je izvršiti uplatom na žiroračun, općom uplatnicom i ugovaranjem trajnog naloga u vlastitoj banci na žiro-račun GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA:

IBAN: HR6923400091110021882 PBZ

POZIV NA BROJ: HR00 01042020 – OIB uplatitelja

OPIS PLAĆANJA: DONACIJA-COVID- 19