Djelovanje u kriznim situacijama

Na području djelovanja u slučaju katastrofa djelovanje Hrvatskog Crvenog križa definirano je preporukama Međunarodne Federacije Crvenog križa, Statutom, ali drugim aktima,kao što je Zakon o zaštiti i spašavanju, iz kojih proizlaze određene zadaće za pružanje potpore stanovništvu u kriznim situacijama.

Cilj : u slučaju prirodne katastrofe, tehničkih katastrofa ili oružanog sukoba brzo, učinkovito i definirano odgovoriti na potrebe ugroženog pučanstva i zajednice, kako bi posljedice tih katastrofa bile što manje i što lakše otklonjive, s osnovnim ciljem pomaganja i ublažavanja patnji ranjivim osobama i/ili skupinama.
Strateški dokumenti IFRC-a i RH naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi
za pripreme i odgovor na katastrofe.
Klimatske promjene, promjene u socijalnoj strukturi, velike migracije ljudi upozoravaju na nužnost ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi za odgovor na katastrofe.

Najvažnije aktivnosti planiraju se usmjeriti na pripremu i odgovor na katastrofe, kroz potrebu kvalitetne organizacije u materijalnim i ljudskim resursima unutar društva Crvenog križa, kao i točno utvrđivanje obveza i uloge Crvenog križa u lokalnoj zajednici, kao preduvjet za pripreme za brzi i učinkoviti odgovor na katastrofe. Za postizanje barem minimum materijalno-tehničke opremljenosti, uz potrebni adekvatni skladišni prostor predstoji potreba pripreme za brz i učinkovit odgovor na katastrofe u svom okruženju .

Kako bi postigao barem dio gore navedenih ciljeva Gdck Donja Stubica učinio je slijedeće korake:
• educiranje i obnavljanje članova u Županijskom interventnom timu, sada 15 članova ŽIT-a
• poticanje mladih volontera na uključivanje u ŽIT
• poticanje angažmana zaposlenih i volontera na dodatnim i specijalističkim edukacijama
• kontinuirano pokušavanje osiguravanja financijska sredstva za jačanje djelovanja i pozicioniranja Crvenog križa
• angažman u osiguranju adekvatnog skladišnog prostora, kao preduvjet za ulaganje u opremanje i stvaranje baze materijalno-tehničke opremljenosti za djelovanje u slučaju potreba, što na žalost nije polučilo pozitivnim ishodom
• poboljšanje kontakata sa lokalnim stožerima za zaštitu i spašavanje