”Čuvajmo ih”- Zajedno zaštitimo naše starije

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica ovih dana završava sa distribucijom zaštitnih maski i dezinficijensa u okviru Projekta “Čuvajmo ih” ( ukupno za 62 osobe). Projekt je namijenjen starijim osobama (65+ god.) koje su slabijeg socioekonomskog statusa, a s ciljem smanjenja rizika od zaraze.
OPIS PROBLEMA:
Osobe starije životne dobi predstavljaju vulnerabilnu skupinu u društvu tijekom prirodnih katastrofa i kriza, što se pokazalo u situaciji pandemije koronavirusa.
Pandemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina.
Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen im je kontakt s mlađim članovima obitelji, posebno s djecom koja pohađaju vrtiće i škole, ograničen im je kontakt s prijateljima i kolegama te im se promijenila rutina kao i aktivnosti na koje su navikli.
Problemi kao što su niske mirovine, nedostupni domovi, neplaćeni rad obiteljskih njegovatelja i nasilje u obitelji bili su prisutni i prije epidemije, no za pretpostaviti je da se širenjem koronavirusa razvijaju.
Osim navedenog, nedostupne zdravstvene i socijalne usluge i neadekvatna mreža javnog prijevoza svakodnevni su problemi stanovnika ruralnih područja, a ionako teška situacija dodatno je otežana tijekom pandemije koronavirusa.
Cilj projekta „Čuvajmo ih“ je smanjenje rizika od zaraze starijih osoba nabavom zaštitne opreme za starija, socijalno ugrožena kućanstva.
Posebnom zaštitom ove skupine korisnika u velikoj mjeri smanjio bi se širenje pandemije među našim korisnicima koji su u najrizičnijoj skupini i njihov mortalitet.